telefon: + 420 777 895 514                                                                                 e-mail: proobce@proobce.eu

předmětem podnikání společnosti je

volná živnost (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3) ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění,

a to obor činnosti (položka č. 70 přílohy č. 4 živnostenského zákona):

 

služby v oblasti administrativní správy

a služby organizačně hospodářské povahy

 

a v rámci uvedeného oboru pak konkrétně

(položka 70 přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,

o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění)

 

poskytování služeb

při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek

a další služby obdobné povahy

 

 

Předmětné služby a příslušné činnosti jsou pak zajišťovány zejména

jednatelem společnosti, který má právnické vzdělání, advokátní zkoušky i praxi v oblasti  veřejných zakázek, jak v rámci sektorového zadavatele, tak i  veřejného zadavatele, a to již téměř deset let.

 

Společnost nabízí komplexní služby v oblasti organizace veřejných zakázek včetně zajištění elektronických nástrojů (profilu zadavatele, elektronické aukce, apod.).

 

Společnost má uzavřenou  smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s.

na částku 10 mil. Kč.

pro obce s.r.o.

komplexní řešení veřejných zakázek  •  podpora nejen obcím