telefon: + 420 777 895 514                                                                                 e-mail: proobce@proobce.eu

poskytujeme služby

zadavatelům i uchazečům podle jejich potřeby

 

 

zajišťujeme celý průběh zadávacího řízení

tedy všechny úkony nutné a související s příslušným typem řízení:

otevřeným

užším

jednacím řízením s uveřejněním, resp. bez uveřejnění

soutěžním dialogem

zjednodušeným podlimitním

soutěží o návrh

včetně  zakázek malého rozsahu

 

 

zadávací řízení zajišťujeme

v listinné i v  elektronické formě

 

 

zajišťujeme hodnocení nabídek formou elektronické aukce

 

 

poskytujeme odborné právní poradenství související s Vaší zakázkou

zejména konzultace k zákonu o veřejných zakázkách a dalším právním předpisům souvisejícím s Vaší zakázkou, zajištění, případně posouzení příslušných smluv na plnění zakázky, aj.

pro obce s.r.o.

komplexní řešení veřejných zakázek  •  podpora nejen obcím